1. ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN
De organisator van deze wedstrijd is Spacefwd. De beheerder van deze Wedstrijd is Spacefwd Benelux SRL, Av. des Anc. Vechters 2B5, 5060 Auvelais, België.

1.1. Deze Wedstrijd valt onder deze Algemene Voorwaarden. Door zich te registreren om deel te nemen aan deze wedstrijd, erkennen deelnemers deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaan ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

1.2. Deze Wedstrijd staat open voor Deelnemers (alleen natuurlijke personen) van 16 jaar en ouder, met uitzondering van werknemers en directe familieleden van werknemers van de Organisator en/of de Beheerder, hun moederbedrijf, dochterondernemingen of gelieerde bedrijven of enige andere persoon die hier professioneel mee verbonden is Concurrentie.

1.3. Deze Wedstrijd staat alleen open voor Belgische, Nederlandse, Duitse, Luxemburgse, Franse en Zwitserse ingezetenen.

1.4. Deelname is toegestaan ​​ongeacht de afname van een product/dienst. Aankoop niet verplicht.

1.5. Slechts één (1) inzending per persoon, bepaald per e-mailadres. Een persoon kan meerdere punten behalen als onderdeel van zijn inzending, zoals beschreven in Sectie 3.

1.6. In geval van niet-naleving van een van deze regels of enig gedrag dat als lasterlijk, aanstootgevend of onwettig wordt beschouwd, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer van de Wedstrijd te weigeren.

1.7. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren, vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die om technische of andere redenen niet kunnen worden afgeleverd of ingevoerd. Bewijs van aflevering van de inzending is geen bewijs van ontvangst. Het ontvangstbewijs is pas geldig wanneer de deelnemer de e-mail ter bevestiging van zijn deelname daadwerkelijk heeft ontvangen.

1.8. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden en zal leiden tot diskwalificatie. In het geval van een geschil met betrekking tot een registratie, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat voor registratie is gebruikt, beschouwd als de registrant of de speler. "Geautoriseerde accounthouder" is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internettoegangsprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende adres. Potentiële winnaars kunnen worden gevraagd om te bewijzen dat ze een geautoriseerde accounthouder zijn.

2. DETAILS VAN DE WEDSTRIJD

2.1. De Wedstrijd begint op 9 juni 2023 om 9:00 uur en eindigt op 30 september 2023 om 23:59 uur.

2.2. Om deel te nemen aan de wedstrijd, wordt deelnemers gevraagd een formulier in te vullen met vermelding van hun e-mailadres. In deze wedstrijd verzamelen deelnemers punten door de volgende acties uit te voeren:

2.2.1. Bekijk de advertentie van Borotalco (15 punten)

2.2.2. Deel je selfie vanaf de Dance Challenge-stand mogelijk gemaakt door Borotalco (75 punten)

2.2.3. Reageert op onze Borotalco-enquête (60 punten)

2.2.4. Beantwoord de Borotalco-quiz (60 punten)

2.2.5. Verzamel je dagelijkse bonus (10 punten)

2.2.5. Volg Borotalco op Instagram (25 punten)

2.2.7. Beantwoordt de deelvraag (1 punt)

3. SELECTIE VAN WINNAARS EN PRIJZEN

3.1. Er zal één (1) winnaar zijn.

3.2. De winnaar van de wedstrijd is de deelnemer die aan het einde van de wedstrijd de meeste punten in de wedstrijd heeft verdiend

3.3. De winnaar wordt door de Organisator per e-mail op het door hem opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht van zijn overwinning

3.4. De prijzen worden per post naar de winnaars gestuurd op het door elk van hen opgegeven adres.

3.5. Winnaars kunnen worden gevraagd om andere persoonsgegevens te verstrekken zodat de Organisator contact met hen kan opnemen. In het geval dat de e-mail als onbestelbaar wordt geretourneerd, of als een winnaar een prijs weigert, wordt de relevante inzending gediskwalificeerd en wordt een nieuwe winnaar gekozen volgens dezelfde methoden als vermeld in de punten 3.1, 3.2 en 3.3.

3.6. De winnaar ontvangt de volgende prijs:

3.6.1. Stedentrip in Italië

3.7. Geen contant alternatief. Prijzen zijn niet overdraagbaar.

3.8. Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en kosten die niet in de prijsbeschrijving staan ​​vermeld.

4. UW PRIVACY EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. Door deelname aan de Wedstrijd worden de volgende gegevens van de deelnemers ingevoerd door de beheerder: Naam, adres en e-mailadres.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd wordt u geacht: (i) deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd; (ii) ervoor te zorgen dat alle informatie die u indient juist is en alleen op u betrekking heeft.

5. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. De Sponsor en zijn vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige informatie, ongeacht of deze is veroorzaakt door deelnemers, drukfouten of apparatuur of programma's die verband houden met of worden gebruikt in de Wedstrijd; (2) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of verbroken verbindingen in telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig onderdeel van het deelnameproces of de Wedstrijd; (4) technische of menselijke fouten die kunnen optreden bij het beheer van de Wedstrijd of de verwerking van inzendingen.

6. TOEPASSELIJK RECHT

6.1. Deze algemene voorwaarden van de Wedstrijd worden beheerst door het Belgisch recht.
De wedstrijdsite en alle andere aspecten van deze promotionele operatie worden beheerd, beheerd en geleverd door de beheerder:
concoursgz@spacefwd.com
Spacefwd
Av. Des Anc. Combattants 2B5
5060 Auvelais
België