gamingzone.gg ("wij" of "onze") kan cookies, webbakens, trackingpixels en andere trackingtechnologieën gebruiken wanneer u onze website bezoekt, inclusief elke andere vorm van media, multimediakanaal, mobiele website, mobiele applicatie (gezamenlijk de "Site") om de Site te helpen personaliseren en uw ervaring te verbeteren.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "laatst bijgewerkte" datum van dit Cookiebeleid bij te werken. Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het bijgewerkte Cookiebeleid op de Site, en u ziet af van het recht om specifieke kennisgeving te ontvangen van elke wijziging of aanpassing.

We raden u aan om dit Cookiebeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, onderworpen te zijn aan, en geacht te zijn akkoord te gaan met eventuele wijzigingen in een herzien Cookiebeleid door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum van plaatsing van een dergelijk herzien Cookiebeleid.

1. GEBRUIK VAN COOKIES

Een "cookie" is een reeks informatie die u een unieke identificatiecode toekent die we op uw computer opslaan. Uw browser levert vervolgens deze unieke identificatie die u elke keer kunt gebruiken als u een verzoek indient bij de Site. We gebruiken cookies op de site om onder andere de diensten die u hebt gebruikt bij te houden, bepaalde informatie op te slaan, uw gebruikersvoorkeuren op te slaan, u ingelogd te houden op de site, winkelprocedures te vergemakkelijken en de pagina's die u bezoekt te volgen. Cookies helpen ons te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en verbeteren uw gebruikerservaring.

2. SOORTEN COOKIES

De volgende soorten cookies kunnen worden gebruikt wanneer u de Site bezoekt:

NOMTYPEORIGINETYPE DE DURÉEDURÉE
_gaPerformances du site web (analytique)Tierce Permanent2 années
REMEMBERMEAccessibilité du site webPremièrePermanent3 mois
CookiesPoliticyFonctionnelPremière Permanent2 années
PHPSESSIDNécessaire au fonctionnement du sitePremièreSession30 minutes

3. COOKIEBEHEER

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies echter verwijderen of weigeren in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat een dergelijke actie de beschikbaarheid en functionaliteit van de Site kan beïnvloeden.

Voor meer informatie over hoe u cookies kunt beheren, controleert u uw browser- of apparaatinstellingen om te leren hoe u cookies kunt beheren of weigeren, of bezoekt u de volgende links:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

BlackBerry

Iphone ou Ipad (Chrome)

Iphone ou Ipad (Safari)

Bovendien kunt u zich afmelden voor bepaalde cookies van derden via de opt-out-tool van het Network Advertising Initiative.

4. ANDERE VOLGTECHNOLOGIEËN

Naast cookies kunnen we webbakens, pixeltags en andere volgtechnologieën op de site gebruiken om de site te personaliseren en uw ervaring te verbeteren. Een "webbaken" of "pixeltag" is een klein object of afbeelding die is ingesloten in een webpagina of e-mail. Ze worden gebruikt om het aantal gebruikers bij te houden dat bepaalde pagina's heeft bezocht en e-mails heeft bekeken, en om andere statistische gegevens te verzamelen. Ze verzamelen slechts een beperkte set gegevens, zoals een cookienummer, de tijd en datum waarop de pagina of e-mail werd weergegeven en een beschrijving van de pagina of e-mail waarop ze zich bevinden. Webbakens en pixeltags kunnen niet worden uitgeschakeld. U kunt het gebruik ervan echter beperken door de cookies te controleren die ermee interageren.

5. PRIVACYBELEID

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we informatie gebruiken die is verzameld door cookies en andere volgtechnologieën. Dit cookiebeleid is een integraal onderdeel van ons privacybeleid. Door de site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit cookiebeleid en ons privacybeleid.

6. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Naar eigen goeddunken kunnen we ons Cookiebeleid wijzigen om de huidige best practices weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit cookiebeleid, bijvoorbeeld een wijziging van een wettelijke basis waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Functionaris voor gegevensbescherming
Emilien Eloy
dpo@spacefwd.com